Under hösten 2017 annonserade KÖRKRAFT ”pengar söker körledare” och eftersökte personer som vill starta integrations- eller språkkörer. Några av de som nappade var göteborgstjejerna Alice Brännudd och Julia Sundqvist som startade kören “En plats för alla”.

Berätta lite om er själva!

Alice och Julia: Vi är två tjejer födda i Göteborg år 2000, Julia är 18 och Alice är 17. Vi har alltid brunnit för musik och speciellt för körsång. Våra vägar möttes när vi båda började i Brunnsbo musikklasser i årskurs 4. Vi är båda aktiva i flera körer såsom Härlanda Flickkör där vi hämtat mycket inspiration från vår körledare Birgitta Mannerström Molin, Göteborgs ungdomskör som är en kör med gamla elever från Brunnsbo musikklasser och Hvitfeldtskas Kammarkör med elever från Hvitfeldtskas musiklinje. Förutom musiken har vi båda ridit, Alice har tävlat i taekwondo och vi sitter båda i styrelsen för UNGiKÖR Västkusten där vi driver diverse projekt och främjar musiklivet i Göteborg.

Hur skulle ni beskriva kören och vilka är det som ni riktar er till och som är med i kören?

Alice och Julia: Kören heter ”En plats för alla” för det är precis vad den är. Det är en grupp där alla är välkomna och alla får vara den man är, men vi använder det svenska språket som bro för att förstå varandra. Vi planerar träffarna, men deltagarna har lika mycket som vi att säga till om eftersom vi i gruppen i slutet av varje träff utvärderar och pratar om vad som fungerade bäst och vad som kanske inte gav något eller helt enkelt var tråkigt. Deltagarna består av ungdomar med olika bakgrunder. Den dryga hälften är nya i Sverige och vill lära sig språket och kulturen. Den andra halvan består av ungdomar som bott i Sverige i hela sina liv och vill lära känna nya människor och tycker körsång är roligt.

Hur kom det sig att ni bestämde er för att starta kören?

Alice och Julia: Genom grundskolan, där musik blev en naturlig del av vardagen, började en idé ta form i våra huvuden. Vi kände att vi genom musiken ville hjälpa människor. En grupp som vi snabbt insåg var i behov av vår typ av idé var nyanlända ungdomar. Så för ett år sedan började vi detaljplanera kören på riktigt och hösten 2017 hade vi vår första träff. Vi insåg då att vi hade gjort rätt beslut eftersom vi direkt fick positiv respons av deltagarna.

På vilket sätt har stödet från Körkraft haft störst betydelse och inverkan på kören?

Alice och Julia: Stödet från Allmänna Arvsfondens Körkraft har i viss mån varit avgörande för projektets fortlevnad eftersom vi både får finansiellt- och socialt stöd. Genom kontakt med Körkraft har vi fått, och får fortfarande, tips på hur man ska leda kören på bästa sätt och nå fram till deltagarna. Vi blir inbjudna att medverka på nätverksträffar som anordnas, vilket vi värderar högt eftersom vi alltid är hungriga på att lära oss mer för ännu mer lyckade körrepetitioner. Kontakten med Körkraft blev en ny möjlighet för oss att förverkliga drömmen om kören som en integrerande mötesplats. Det finansiella stödet har gjort våra positioner som körledare till ett jobb mer än det var innan. Nu kan vi fullt ut fokusera på att göra vårt jobb och behöver inte stressa iväg till andra deltidsarbeten som många vänner till oss i vår ålder hade behövt, det känns väldigt lyxigt. Med det ekonomiska stödet har vi också kunnat planera aktiviteter och framträdanden med kören som vi alla ser fram emot för att knyta ihop påsen innan sommarlovet kommer.

Vad är den största utmaningen med kören?

Alice och Julia: Det har funnits många olika sorters utmaningar med kören och med att leda den. Den utmaning som vi ställdes inför relativt tidigt i uppstartandet av projektet, var att få deltagare till kören som var nya i Sverige. Många tyckte det lät både lärorikt och kul, men dök inte upp när det väl kom till kritan. För många blev tröskeln att ta sig till en okänd plats med okända människor för stor. När vi istället på olika sätt kom i kontakt med aktiviteter för nyanlända och de fick ett ansikte på oss körledare och vi kunde visa olika filmer från kören, blev tröskeln lägre. Idag är vi cirka 20 personer på varje träff vilket vi tycker är en perfekt storlek!

En annan utmaning har varit att balansera antalet sånger med diskussionerna som hör till dagens tema. Ofta vill deltagarna dela historier och händelser med oss andra som leder till långa samtal. Att våga öppna sig och dela med sig av känslor och historier tycker vi är ett av målen med kören, men ibland räcker inte tiden till för att diskutera allt man vill kring ämnena.

En utmaning vi inte trodde skulle bli så påtaglig blev svårigheten att nå ut till tjejer. Hittills har vi bland de nysvenska bara deltagare som är killar, vilket förvisso inte nödvändigtvis är något dåligt. Det hade dock varit kul att få en större bredd bland deltagarna i kören och det är något vi kommer arbeta för inför nästa termin.

Vad har ni lärt er genom att jobba med kören?

Alice och Julia: Vi har lärt oss massor och fortsätter lära av projektet ”En Plats För Alla”. Allt från administrativt arbete såsom att skriva projektplan och budget, till att skapa samarbeten med exempelvis Svenska kyrkan i Annedals församling för att få lokal och fika. Vi blir dessutom allt mer säkra i oss själva och sättet vi lär ut på genom att prova på nya tekniker och vägar för att få träffarna så roliga och lärorika som möjligt.

De största lärdomarna kommer framför allt från deltagarnas berättelser. Allt det de har med sig i bagaget, deras historia, deras kämparglöd och all kärlek de delar med sig av, trots allt de behövt gå igenom, har inspirerat alla som kommit på träffarna. Deras engagemang har verkligen tänt en gnista i bådas våra hjärtan och fått oss att på olika vis förändra våra privatliv, men också förändra kören och hur vi lär ut. Deras glädje och kärlek är en så inspirerande glädje-boost! ”En plats för alla” har verkligen bidragit till bättre självkänsla hos oss, mer erfarenhet av att leda grupper och större förståelse för andra människors bakgrundshistoria.

Har ni några tips till de som är sugna på att göra samma sak?

Alice och Julia: Hitta någon som stöttar din idé och testa! När vi startade projektet hade vi ingen aning om hur många som skulle komma, vilka de var eller hur första träffen skulle se ut. Vi gjorde ett försök till en planering, men anpassade oss snabbt efter deltagarnas tempo och behov. Sedan hade vi även många som stöttade vår idé, dels från kyrkan vi hyr, men framförallt från vår gamla mentor samt svensklärare under högstadietiden, Anna Jutnäs, som vi nästan alltid har med oss på träffarna som stöd. Hon har varit den klippa vi behövt när vi hade det kämpigt med att få deltagare till kören och svårigheter att kommunicera med varandra. Utan henne hade det varit svårare. Så till er som vill starta ett liknande projekt: Tro på att det kommer att gå och ge inte upp oavsett motgångarna! Strunta i den självkritiska kråkan på axeln och tänk på alla fantastiska timmar du kommer få med dina deltagare! För oss har det varit värt varje minut av slit.

Efter att intervjun gjordes anordnade Alice och Julia ett sommarläger med kören den 13-17 juni. Så här berättar de om lägret:

Alice och Julia: Vi tyckte det kändes tråkigt att slutspurten av andra året på gymnasiet skulle förhindra oss från att ha fler träffar, därav idén med ett sommarläger. Vi ska tillsammans skriva texter kring teman vi arbetat med under året som kommer leds fram till repertoaren vi ska framföra på vår konsert 17:e juni kl 19. Under lägret är det tänkt att de ungdomar som också varit upptagna under skolveckorna ska kunna delta och vara med i den fina gemenskap vi tillsammans skapat.

Intervjun med Alice och Julia är en del i KÖRKRAFTs artikelserie om körsång som kraft och metod vid språkinlärning och integration.

Artikelförfattare och intervjuare – Linnéa Nolér

Har DU ett spännande projekt som du vill att vi ska skriva om?
Kontakta caroline@kulturfyren.se!

Körlägret som ”En plats för alla” anordnade den 13-17 juni dokumenterades av KÖRKRAFTs dokumentärfilmare, Chritjan Wegner. Filmen kommer läggas upp på hemsidan www.korkraft.se.

Ni som kommer till KÖRKRAFTS nätverksträff den 28-29 september på Kulturfyren, Skeppsholmen, kommer få chansen att träffa dessa drivna tjejer.