Nätverksträff 18-19 September 2020

korkraft-2020

Vida Världen i Sverige – kreativ integration för alla

Föreläsare Mustafa Panshiri:

Fd. polis, författare, samhällsdebattör och föreläsare inom integration
https://panshiri.com/

Föreläsare och workshopledare Lotta Brorson Trell

Sångpedagog, körledare, sångerska som brinner för att få andra att sjunga och beröras av musiken.
Genom sina kör- och integrationsprojekt i Borås vill hon skapa möjligheter att höja individer och gruppers
livskvalité, samarbetsförmåga, gemenskap och glädje.
Https://www.charlottebrorssontrell.se/

Nätverksträffen hålls på Kulturfyren, Skeppsholmen, Stockholm

Program kommer inom kort att uppdateras

Sista dag för anmälan är 11 september

TILL ANMÄLAN HOS BILDA
Vi följer FHM rekommendationer och arrangemanget kommer därför anpassas efter de  restriktioner som gäller i höst, mer information kommer.

Körkraft, blir en del av Svenska med sång

Svenska med sång är ett nationellt projekt som drivs av Studieförbundet Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan från och med hösten 2019 till och med december 2020.

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Svenska med sång är för dig som leder språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Vi vill ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket. Den första nätverksträffen för ledare hålls den 15-16 november i Stockholm.

Välkommen!

Vägen till språket

En plats för alla med Julia och Alice

Med hjälp av KÖRKRAFT-pengar, arbetade under vårterminen 2017 Sanna och Sten Källman med ett integrationskör-projekt i Göteborg. Medverkande i integrationskören var elever på Folkhögskolan i Angered och andra körsångare från Göteborg.

ARTIKLAR

  • mona nykänen körkraft

Det är allting samtidigt, uppsats av Mona Nykänen

Det är allting samtidigt Abstract I denna kvalitativa studie undersöks sång som undervisningsmetod i svenska som andraspråk (SVA) för vuxna. Studien har ett induktivt perspektiv och utgår från några körledares, lärares och utbildningsledares [...]

INSPIRATION

FACEBOOK

Boken om Körkraft
Körkraft nothäfte - Lär mig en sång

DET SJUNGANDE FOLKET

Svenskarna är ett körsjungande folk. Körsången är en fundamental bit av vår svenska kultur och vårt svenska sätt att umgås.
Sång består till stor del av ord. Genom hjärnforskningen vet vi att språkutveckling sker snabbare och lättare när även musikdelarna av hjärnan aktiveras.
Vi tror därför att körsång både är ett genialsikt sätt att på ett lustfyllt sätt lära sig svenska språket och ett fantastiskt sätt att umgås över alla möjliga gränser som annars finns i samhället.

GENOM
KÖRKRAFT

Genom KÖRKRAFT vill vi starta en epidemi av körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande i Sverige, men även för nysvenskar, så kallade språkkörer.

Vi riktar oss till asylsökande ungdomar och unga kvinnor. Asylsökande som är för gamla för gymnasiet, får inte studera på SFI och KÖRKRAFT blir ett komplement i deras språkutveckling.

KOMPISKÖR OCH SPRÅKKÖR

Vårt mål är att redan etablerade körer skall få bli så kallade kompiskörer till språkkörer och så småningom uppta nysvenskar i sin körgemenskap.

Därigenom ges en möjlighet till snabbare integrering av asylsökande.