Undrar du hur och varför sång kan vara ett verktyg i inlärningen av svenska språket? Vill du få tips på sånger och ny inspiration?

Välkommen till en digital träff inom projektet Svenska med sång – en satsning för språkinlärning och integration genom sång för nyanlända i Sverige. Träffen vänder sig till dig som är eller vill bli ledare för språk-körer, språkcaféer, sjung med ditt barn-grupper eller liknande verksamheter.

I webbinariet får du lyssna till Mona Nykänen från Luleå som delar med sig av kunskaper och sångtips från olika material. Det kommer också finnas tid för erfarenhetsutbyte och samtal om hur pandemin har påverkat verksamheterna och hur vi kan vi möta utmaningarna.

Bok My Body Was Left On The Streets

Music Education and Displacement
Editor Kinh T. Vu and André de Quadros, Boston University

Tvångsförflyttning, omplacering, åtskiljande:
Vart och ett av dessa ord framkallar bilder av massmigration, hemlöshet, statslöshet eller utanförskap av många olika slag, alltför många för att kunna nämnas.

Den här boken syftar till att skapa möjligheter för forskare, utövare och nedtystade röster att dela teorier och berättelser om progressiva och gränsöverskridande musikpedagogiker som utmanar sättet musikpedagoger och lärare tänker på och utövar sin konst i förhållande till utanförskap.

Nätverksträff 18-19 September 2020

korkraft-2020

Vida Världen i Sverige – kreativ integration för alla

Föreläsare Mustafa Panshiri:

Fd. polis, författare, samhällsdebattör och föreläsare inom integration
https://panshiri.com/

Föreläsare och workshopledare Lotta Brorson Trell

Sångpedagog, körledare, sångerska som brinner för att få andra att sjunga och beröras av musiken.
Genom sina kör- och integrationsprojekt i Borås vill hon skapa möjligheter att höja individer och gruppers
livskvalité, samarbetsförmåga, gemenskap och glädje.
Https://www.charlottebrorssontrell.se/

Nätverksträffen hålls på Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, STOCKHOLM

Sista dag för anmälan är 11 september

Körkraft, blir en del av Svenska med sång

Svenska med sång är ett nationellt projekt som drivs av Studieförbundet Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan från och med hösten 2019 till och med december 2020.

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Svenska med sång är för dig som leder språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Vi vill ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket. Den första nätverksträffen för ledare hålls den 15-16 november i Stockholm.

Välkommen!

Vägen till språket

En plats för alla med Julia och Alice

Med hjälp av KÖRKRAFT-pengar, arbetade under vårterminen 2017 Sanna och Sten Källman med ett integrationskör-projekt i Göteborg. Medverkande i integrationskören var elever på Folkhögskolan i Angered och andra körsångare från Göteborg.

ARTIKLAR

  • Bok My Body Was Left On The Streets
  • Körkraft Bok My Body Was Left On The Streets

Ny bok – My Body Was Left on the Street

Music Education and Displacement Editor Kinh T. Vu and André de Quadros, Boston University Tvångsförflyttning, omplacering, åtskiljande: Vart och ett av dessa ord framkallar bilder av massmigration, hemlöshet, statslöshet eller utanförskap av många olika [...]

INSPIRATION

Tematiskt språkinlärningsmaterial

Ekonomi, boende, traditioner och svenska språket är några av de teman som finns i utbildningshäftena, som skapats av Kristin Hyving, utbildningsansvarig på Akalla kvinnocenter. Böckerna finns att köpa hos fralsningsarmen.se.

Svenska med sång – webbinarium 28 januari 2021

Undrar du hur och varför sång kan vara ett verktyg i inlärningen av svenska språket? Vill du få tips på sånger och ny inspiration? Välkommen till en digital träff inom projektet Svenska med sång – [...]

FACEBOOK

Boken om Körkraft
Körkraft nothäfte - Lär mig en sång

DET SJUNGANDE FOLKET

Svenskarna är ett körsjungande folk. Körsången är en fundamental bit av vår svenska kultur och vårt svenska sätt att umgås.
Sång består till stor del av ord. Genom hjärnforskningen vet vi att språkutveckling sker snabbare och lättare när även musikdelarna av hjärnan aktiveras.
Vi tror därför att körsång både är ett genialsikt sätt att på ett lustfyllt sätt lära sig svenska språket och ett fantastiskt sätt att umgås över alla möjliga gränser som annars finns i samhället.

GENOM
KÖRKRAFT

Genom KÖRKRAFT vill vi starta en epidemi av körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande i Sverige, men även för nysvenskar, så kallade språkkörer.

Vi riktar oss till asylsökande ungdomar och unga kvinnor. Asylsökande som är för gamla för gymnasiet, får inte studera på SFI och KÖRKRAFT blir ett komplement i deras språkutveckling.

KOMPISKÖR OCH SPRÅKKÖR

Vårt mål är att redan etablerade körer skall få bli så kallade kompiskörer till språkkörer och så småningom uppta nysvenskar i sin körgemenskap.

Därigenom ges en möjlighet till snabbare integrering av asylsökande.