Att söka skydd i ett land innebär många utmaningar. Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla presenterar ett unikt undervisningsmaterial där kvinnorna lär sig svenska genom att lära sig om Sverige. Nu behövs pengar för att fler ska få del av materialet. ”Vi är så stolta över de 12 elevhäftena med lärarhandledning”, säger Jenny Alm, verksamhetsansvarig.

På vilka olika sätt kan man bo i Sverige? Jag behöver sjukvård, hur gör jag? Hur betalar man i affären och vad är en rimlig hyra? Jag förstår inte min egen asylprocess – hur fungerar den?

Dessa och många andra frågor ställer sig asylsökande kvinnor och andra invandrande när de kommer till vårt land. Många problem ska lösas och uppgifter skötas när man anländer. Allt är nytt. Inte minst kring försörjning, bostad och vilka rättigheter man har. Språkträningen kan komma att hamna i andra hand och kanske inte kännas som relevant för den vardag man står i där man kanske också är ensam och isolerad.

 

 

 

Azita på Akalla kvinnocenter läser svenska och får samtidigt bred kunskap om hur det är att leva i Sverige. Tolv undervisningshäften i Frälsningsarméns regi används, alla med olika teman. Foto: Jenny Alm