OM KÖRKRAFT

BAKGRUND

Under 2015 sökte 160 000 personer asyl i Sverige, mer än 30 000 av dessa är ensamkommande barn och ungdomar.

De flesta av dessa skall stanna i Sverige och integreras med hjälp av språkträning och möten med den svenska kulturen och svenskarna.

Flyktingar som är unga vuxna och ännu ej fått asyl, får inte läsa vid SFI, ”Svenska för invandrare”. De måste hitta andra sätt att tillgodogöra sig språket.

En del som väntar på asyl får vänta upp till 8 år. I den väntan lever de ett slags limboliv och tappar lätt livsgnistan och har svårt att hitta bra sysselsättningar och mötesplatser där de lär känna svenskar och får träna svenska språket.

SYFTE

Gemenskap/språkträning/integration

Svenskarna är ett körsjungande folk, så vad är väl bättre än att låta flyktingarna genom körsång få möta både varandra och våra etablerade körsångare, våra körer, vår körmusik och vårt språk, för att på så sätt lära sig svenska, hitta stimulerande gemenskap och hitta en kontaktyta där de möter svenskar?

MÅLGRUPP

Asylsökande ungdomar och unga vuxna från SPRINT-gymnasiet och Akalla KvinnoCenter, samt deltagare i nystartad integrationskör (i projektet nedan omnämnd som ”blandkör”) samt fyra kompiskörer ingår i projektets första år som räknar med att nå 100-150 flyktingungdomar/unga vuxna och 100 svenska ungdomar/unga vuxna per år.

Sedan räknar vi med en fördubbling av grupperna följande år.

METOD

Stimulerande språkträningskörer för flyktingar och nysvenskar

 • Erbjuda körsång som en gemenskapsform för att bryta isolering och segregering
 • Ge svenska etablerade körer en chans att vara kompiskörer och därigenom hitta nya körsångare och vänner till sina körer, i ett område eller bland människor de annars inte så lätt skulle komma i kontakt med.
 • Erbjuda körsång som en gemenskapsform för att bryta isolering och segregering
 • Ge svenska etablerade körer en chans att vara kompiskörer och därigenom hitta nya körsångare och vänner till sina körer, i ett område eller bland människor de annars inte så lätt skulle komma i kontakt med.

 • Flera språkkörer har bildats i Sverige
 • Flera blandkörer har bildats i Sverige
 • Flera etablerade körer inom alla genrer har valt att bli kompiskörer
 • Ett fungerande nätverk för erfarenhetsutbyte och fortbildning har bildats för körledare med intresse för integrations- och språkfrågor.
 • Nätverkande av och vänskap mellan körsångare med olika ursprung har skett
 • Det har etablerats en metodik eller form för språkträning genom körsång
 • Asylsökande som medverkat i KÖRKRAFT har förbättrat sitt språk och hittat en väg in i gemenskap där etablerade svenskar finns.
 • Etablerade svenskar har hittat ett roligt sätt att få nya vänner som är asylsökande och nysvenskar.