Undrar du hur och varför sång kan vara ett verktyg i inlärningen av svenska språket? Vill du få tips på sånger och ny inspiration?

Välkommen till en digital träff inom projektet Svenska med sång – en satsning för språkinlärning och integration genom sång för nyanlända i Sverige. Träffen vänder sig till dig som är eller vill bli ledare för språk-körer, språkcaféer, sjung med ditt barn-grupper eller liknande verksamheter.

I webbinariet får du lyssna till Mona Nykänen från Luleå som delar med sig av kunskaper och sångtips från olika material. Det kommer också finnas tid för erfarenhetsutbyte och samtal om hur pandemin har påverkat verksamheterna och hur vi kan vi möta utmaningarna.

Sjung språket

Alla deltagare får ett eget exemplar av det nyskrivna studiematerialet ”Sjung språket” med sånger och ledarhandledning samt en PDF med instruktioner i hur du laddar ner och får tillgång till musikappen We Are Voice som kan användas som stöd i sång- och språkgrupper.

Innan webbinariet får du ett mail med en länk till Zoom-mötet och information om hur du kopplar upp dig.

 

Föreläsare

Du kommer träffa Mona Nykänen från Luleå. Hon har arbetat som kyrkomusiker i 20 år och har som en del i studierna till lärare i svenska som andraspråk, skrivit en C-uppsats om sång som undervisningsmetod i svenska som andraspråk för vuxna.

Ladda ner Monas uppsatts: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1365611&dswid=-2818

mona nykänen körkraft