KÖRER I SVERIGE SOM INGÅR I KÖRKRAFTS NÄTVERK


SPRINT-kören i Uppsala

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala

Lilla Akademiens Kammarkör, Stockholm

Norrtullsgatan 14, 113 45 Stockholm, Sverige

Akalla Kvinnoscenters Språkkör, Stockholm

Sibeliusgången 6, 164 73 Kista, Sverige