Språkinlärning och integration genom körsång

Fredag 20 oktober

13.30 Välkomstfika
14.00 Hur lyckas vi med integrationen?
Mustafa Panshiri, svensk polisman från Afghanistan, med stor erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn, föreläser om kulturkrocken Afghanistan – Sverige
16.00 Bikupor – vi pratar i smågrupper och delar erfarenheter och frågor med varandra.
18.00 Middag
19.30 ca Sångpass med kursfolket. Ta med egna låtar att lära ut!

 

Lördag 21 oktober

9.00-10.30 Holistisk språkutveckling och musik.
Ulf Jederlund, legitimerad psykoterapeut och musikterapeut
En föreläsning med praktiska exempel om människans musikaliska och kommunikativa evolution, om barns musikaliska och språkliga utveckling och naturliga andraspråks-tillägnan.
10.30-11.00 Fika
11.00-12.30 Holistisk språkutveckling forts.
12.30 Lunch + promenad – Skeppsholmsrundan
14.00-14.30 Sångpass
14.30-15.30 Sammanfattning och utvärdering

Mustafa Panshiri
Mustafa Panshiri har tidigare arbetat som polis i Linköping. År 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar varav 35 000 var ensamkommande ungdomar. En stor majoritet av dessa ungdomar var från Afghanistan. Han var en av de få poliserna i Sverige med afghansk ursprung. Så han bestämde sig för att resa land och rike runt och träffa dessa ungdomar och berätta om vad det innebär att leva i sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige. Anledningen till att han vill prata om demokrati är att han själv en gång i tiden inte visste vad det var.

“När jag som 11-åring kom till Sverige tillsammans med mina föräldrar och syskon från ett talibanstyrt Afghanistan fanns ordet demokrati inte min ordbok. Idag, arton år senare har jag hunnit besöka mer än ett hundra kommuner och träffat tusentals ensamkommande ungdomar. Min vision är att besöka Sveriges alla 290 kommuner och träffa varenda ensamkommande ungdom och berätta om min resa från utanförskap till att följa min dröm och jobba som polis.

Min erfarenhet av att träffa ensamkommande barn är att det finns en rädsla och misstänksamhet gentemot det svenska samhället och inte minst svenska myndigheter. Det är inte konstigt att dessa känslor finns men det är viktigt att de inte förhindrar en framtida delaktighet i samhället. Under mina möten med ensamkommande barn har jag blivit varse om att de saknar förebilder att relatera till. Min härkomst, uppväxten i Sverige och yrket jag har innebär en insyn i dessa för varandra ofta främmande världar. Det jag erbjuder är att tidigt ge en positiv bild av hur det kan vara att växa upp i Sverige”.

Ulf Jederlund

Ulf har arbetat på fältet som musikhandledare och musikterapeut. Sedan millennieskiftet har han breddat sin yrkesverksamhet utanför musikens värld och idag omfattar den också handledning, utbildning, forskning och utveckling inom specialpedagogik, skolutveckling och psykoterapi.

Ulf är utbildad musikhandledare (1985), musikterapeut (1990), skolhandledare (2001) och legitimerad psykoterapeut (2008). Som projekt- och företagsledare har han även en chefs- och ledarskapsutbildning (2005). Idag jobbar han dels i egen regi, dels som anställd vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Utöver arbete har engagemang inom folkrörelseorganisationer för honom varit viktigt. Han var med och byggde upp föräldranätverket Barnverket och arbetade där med organisationsutveckling och opinionsbildning kring kvalitets- och rättighetsfrågor för barn i förskola, fritidshem och skola. Inom Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS) har han arbetat som koordinator i ett SIDA finansierat utvecklingsprojekt kring musikterapi och specialpedagogik i Bolivia.

[product_page id=”266″]

Samarbetspartners:

eic_170x170

kulturfyren-logo

sverigeskorforbund-logo

logo-bilda-120

allmannaarvsfondenPlats:

Kulturfyren, Slupskjulsv 26A, 111 49 Stockholm

Laddar Karta...