Kören som kraftkälla – Hur mår människor i asylprocessen och hur kan vi stötta?

Välkommen till Körkrafts nätverksträff på Kulturfyren på Skeppsholmen i Stockholm med föreläsningar och bikupor och där vi träffas, delar sånger och utbyter erfarenheter av alla olika aspekter hur det är att leda språk- och integrationskörer.

Deltagarna kommer från hela landet.

Språkinlärning och integration genom körsång

Fredag

13:00 För-mingel med kaffe och smörgås
13:45 Presentation av körkraftprojektet
14:00 Sjung Språket med Jan Matsson
14:30
Det kreativa uttrycket som kraftkälla – Ulrika Lind från Betaniastiftelsen, Minna Forsell och Ashraf Atraqchi
15:45
Bilda informerar
16:00
Paus
16:15
Frälsningsarméns Kvinnocenter Akalla – Jenny Alm, verksamhetschef berättar
17:45
Middag
19:00
Sjung Språket – Jan Matsson
20:00
Frivilligt efter-mingel

Lördag

9:00 Morgonsång – Jan Mattsson
9:15 Ahmad Hussein
9:45 Grupparbete: Forumspel med Agneta Josephson/Bikupor
12:15 Lunch
13:30 Grupparbete: Forumspel med Agneta Josephson/Bikupor
16:00 Sjung Språket – Jan Matsson
16:30 Utvärdering
17:00
Slut

Jenny Alm

verksamhetschef Frälsningsarméns Kvinnocenter Akalla

Frälsningsarméns Kvinnocenter Akalla har funnits sedan 1996. Man jobbar för att bryta segregationen bland utrikesfödda kvinnor och stötta dem i att lära sig svenska för att genom språket närma sig arbetslivet och få jobb. Körkrafts språkkör finns med som en del i den verksamheten.
https://www.fralsningsarmen.se/Akalla/Verksamhet/Om-oss/

Agneta Josephson

Agneta Josephson är dramapedagog med inriktning mot forumspel och forumteater, hon är utbildare och författare. Agneta anlitas regelbundet av universitet, vårdavdelningar, skolor, vårdcentraler och ideella organisationer i hela landet och är även efterfrågad internationellt. Agneta driver Dramapedagogbyrån: http://dramapedagogbyran.tumblr.com

Forumspel är ett dramapedagogiskt arbetssätt med syfte att motverka förtryck genom att utforska makt och normer. I övningarna kommer vi tillsammans att reflektera över det medmänskliga samspelet.

Jan Mattsson

Jan Mattsson är musikpedagog och sångskrivare från Angered i Göteborg som arbetar med att lära nyanlända svenska. Hans ”Sjung språket” är en samling sånger som vuxit fram i samarbete med pedagoger på Språkverkstan i Bergsjön och Språkcafeet i Lövgärdet. Jan Mattsson http://janmattsson.se

Minna Forsell

Minna Forsell, asylpsykolog. Minna är Leg. psykolog med inriktning mot existentiell, samt transkulturell psykologi, författare till boken ”Att arbeta med tolk”. Minna Forsell driver företaget Existentiellt Vis (Exvis) som erbjuder kurser, föreläsningar och psykoterapi. för Betaniastiftelsen har hon skrivit kunskapsmaterialet “Det kreativa uttrycket som kraftkälla”
https://www.exvis.se/member/minna-forsell-2/

Ulrika Lind

Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen. Ulrika har en bakgrund som instrumental- och ensembleledare men har främst arbetat med kulturproduktion, bidragsgivning och som sakkunnig för Nordiska ministerrådet, samt med utvecklings- och förändringsledning. På Betaniastiftelsen arbetar Ulrika med kulturtillgång för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation inte själva kan söka sina kulturupplevelser samt med kultur som existentiellt stöd i vård och omsorg.
http://ulrikalind.com

Ashraf Atraqchi

Ashraf Atraqchi är konstnär och konstpedagog på Kulturhuset i Stockholm.

Kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla vänder sig till ledare inom kreativ verksamhet. Fokus är på skapandets terapeutiska potential och på hur ledaren i sin yrkesroll kan bemöta psykisk ohälsa.
Materialet bygger på erfarenheter från projektet Express Yourself with Art –med konstnärliga workshops för nyanlän¬da ungdomar, under ledning av konstnären och konstpedagogen Ashraf Atraqchi. https://www.betaniastiftelsen.nu/aktuellt/det-kreativa-uttrycket-som-kraftkalla/

Ahmad Hussain

Ahmad Hussain är en asylsökande som går på Sprintgymnasiet i Uppsala. Han är född i Afhanistan och uppvuxen i Pakistan. Ahmad kommer att prata om hur vi generellt betraktar asylsökande och hur han blir bemött i Sverige.

eic_170x170

kulturfyren-logo

sverigeskorforbund-logo

logo-bilda-120

allmannaarvsfondenPlats:

Kulturfyren, Slupskjulsv 26A, 111 49 Stockholm

Laddar Karta...