Akalla Kvinnocenter drivs av Frälsningsarmén och språkkören samlar här varje onsdag kl 10-12 ca 25 kvinnor som är nysvenskar och asylsökande. Det kostar ingenting att vara med i kören och inga förkunskaper behövs. Här jobbar vi grundläggande med språkträning och introducerar även till livet i stort i Sverige.

”Akalla kvinnocenter jobbar för att bryta segregationen bland utrikesfödda kvinnor och stötta dem i att lära sig svenska och genom språket närma sig arbetslivet och få jobb. Målsättningen är att utifrån vår kristna tro möta människor i kris och vara en del av deras helande och upprättelse. Att med studier i svenska och genom social samvaro med andra kvinnor, bryta isolering och utanförskap och stötta kvinnor på väg till arbetsliv och att bli en del av det svenska samhället. ”

Sibeliusgången 6, Kista (T-bana Akalla)
www.fralsningsarmen.se/akalla/

Centret är öppet måndag till fredag för samvaro och kursverksamhet

Körledare:
Marie Bejstam 073-909 11 06
Charlotte Rider 0709-22 35 63
info@kulturfyren.se

Ansvarig från Kvinnocentret:
Jenny Alm 073-920 93 68, verksamhetschef
jenny.alm@fralsningsarmen.se

Sibeliusgången 6, 164 73 Kista, Sverige


[toolset-edit-post-link content_template_slug=”template-for-edit-choirpage”]Edit[/toolset-edit-post-link]