Kompiskör till SPRINT-kören i Uppsala

En till två gånger per termin träffar LAK sin kompiskör för workshops och en gång per år gör de en gemensam konsert.
Lilla Akademiens Kammarkör utgörs av ungdomar i 16-22-årsåldern som går på Lilla Akademiens Musikgymnasium samt eftergymnasiala Pre College-utbildning.
Lilla Akademien, Norrtullsgatan 14, Stockholm (T-bana Odenplan).

”Lilla Akademien har som målsättning att ge eleverna en gedigen utbildning i såväl allmänna ämnen som musikämnen. Musiklivet på skolan är intensivt och stor vikt läggs vid att fostra eleverna i en glädjefylld, snarare än tävlingsinriktad, musikalisk anda. Att utveckla varje individs artistiska personlighet har hög prioritet. Det är många olika nationaliteter representerade bland elever och anställda och skolan är stolt över den tolerans och internationella förståelse som detta skapar.”

Körledare och ansvarig från skolan:
Mark Tatlow 073-550 84 50, dirigent
mark.tatlow@gmail.com
www.lillaakademien.se

Norrtullsgatan 14, 113 45 Stockholm, Sverige


[toolset-edit-post-link content_template_slug=”template-for-edit-choirpage”]Edit[/toolset-edit-post-link]