Uppsala Internationella Gymnasiums egen språkträningskör.

En gång i veckan träffas eleverna i språkintroduktionsklasserna (SPRINT) för språkträning genom körsång.
Kören övar på onsdagar kl 13.10-14.10 på Internationella Gymnasiet i Uppsala, Bergsbrunnagatan 1.
Andra elever på skolan är också välkomna att delta.

SPRINT-körens kompiskör är Lilla akademiens kammarkör i Stockholm.

Körledare:
Marie Bejstam 073-909 11 06
Charlotte Rider 0709-22 35 63
info@kulturfyren.se

Klasslärare och ansvariga från skolan:
Jon Svedin 073-984 59 61
Maja Nordström (barnledig)
jon.svedin@fokuniversitetet.se

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala


[toolset-edit-post-link content_template_slug=”template-for-edit-choirpage”]Edit[/toolset-edit-post-link]