Här kan du ladda ner hela bilagan

 

Fotografer
Bild 1 barn Miriam Klyvare
Bild 2 ungdomarna Marie Bejstam