Universitetsuppsatser på temat körsång – språkinlärning – integration

Socionomen Anna Jansson, har själv flyttat till olika länder och vet hur det känns när man ska byta språk, lära sig en ny kultur och komma in i ett samhälle. Hennes examensarbete på Socionomutbildningen vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet, handlar om hur man som flykting kan hamna i ett utanförsamhälle. Hon ville på grund av sin egen bakgrund fokusera på att undersöka positiva initiativ för ett inkluderande samhälle.  Eftersom hon själv tack vare sitt musikintresse har goda  erfarenheter av musik som samlande och inkluderande kraft, beslutade hon sig därför att skriva om ”integration genom musik” och hur körsång kan ge flyktingar en röst i tillvaron.

Ett examensarbete 15 hp skriven av Anna Jansson, studerande på Socionomprogrammet

Vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Anna Jansson