14 09, 2020

Körsång som integrationsverktyg: En svensk musikkultur i nya uttryck – Hanna Hellström

2020-09-14T12:02:16+02:00Uppsats|

Körsång som integrationsverktyg: En svensk musikkultur i nya uttryck Hellström, Hanna Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.(Hanna Hellström) 2019 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete) Alternativ titel Singing for integration : Swedish choral singing in new expressions (Engelska) Sjunga i körer är ett av de vanligaste fritidssysselsättningarna [...]

20 11, 2019

Det är allting samtidigt, uppsats av Mona Nykänen

2019-11-20T13:08:04+01:00Uppsats|

Det är allting samtidigt Abstract I denna kvalitativa studie undersöks sång som undervisningsmetod i svenska som andraspråk (SVA) för vuxna. Studien har ett induktivt perspektiv och utgår från några körledares, lärares och utbildningsledares kunskaper, erfarenheter och tankar, alla inom verksamheter där sång används som undervisningsmetod i SVA för vuxna. Sång som undervisningsmetod är [...]

26 03, 2019

Isolated and excluded Integration Through Music – Giving Refugees a Voice – Anna Jansson

2019-03-26T17:22:16+01:00Uppsats|

Universitetsuppsatser på temat körsång - språkinlärning - integration Socionomen Anna Jansson, har själv flyttat till olika länder och vet hur det känns när man ska byta språk, lära sig en ny kultur och komma in i ett samhälle. Hennes examensarbete på Socionomutbildningen vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet, handlar om hur man som [...]

Till toppen